Zamknij cykl

FIEGE relog zamyka cykl całego łańcucha dostaw - od recykling'u przez marketing aż po kolejne zindywidualizowane usługi łańcucha dostaw. Jako główny dostawca logistyki zwrotnej, FIEGE  wprowadza ekonomiczną wydajność logistyki  i umożliwia optymalny stopień zagospodarowania odpadami.

 

Koncepcja

FIEGE relog oferuje swoje integracyjne rozwiązania z zakresu:


• zagospodarowanie odpadami w filiach / fabrykach , usługi recykling'u, systemy zwrotne

• marketing zapasów resztek i materiałów wielokrotnego użytku oraz

• usługi łańcucha dostaw logistyki zwrotnej

 

Państwa korzyści: 

Gęsta, pokrywająca całą Europę, sieć partnerska skupiająca firmy w łańcuchu dostaw oraz firmy utylizacyjne, pomaga w tworzeniu efektów skali. FIEGE relog oferuje przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. 

 

 http://www.fiege-relog.de./


Contact:
Fiege relog GmbH
Carl-Benz-Straße 25-35
48268 Greven

 

 

 

Harry Matschulat

General Manager relog

+49 251 239 0883 -501
harry.matschulat@fiege.com

Bernhard Albers

Manager

Logistics

Systems

+49 251 239 0883 -555

bernhard.albers@fiege.com


Fiege Sp. z o.o.
Dział Rozwoju Biznesu
+48 46 857 60 00 (132)
info@fiege.pl