Blisko i daleko

Niezależnie od tego jaką drogą odbywa się transport - powietrzną, rzeczną, czy też morską, FIEGE efektywnie, zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym, dopasowuje optymalne kanały transportu do swoich gęsto połączonych tras dostaw.

 

 

FIEGE obsługuje rosnącą liczbę globalnych strumieni przepływu handlu, dla których wspólną płaszczyznę stanowią rynki światowe. To dlatego FIEGE organizuje na miejscu na każdym kontynencie takie usługi jak zaopatrzenie czy też dostawę towarów w międzynarodowym obrocie handlowym , gdziekolwiek i jakkolwiek klienci ich potrzebują. Nasza globalna sieć filii w posiadaniu FIEGE w Europie i Azji zapewnia dostęp do wszystkich istotnych rynków połączonych powietrzem i morzem.  

 

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010:

 http://www.pisil.pl/images/artykuly/2008/OPWS_2010.pdf

 

 

Markus Warnebold

Director Air & Ocean FIEGE Group

+41 61 337-4410
markus.warnebold@fiege.com

Jens Tschentscher

Manager Air & Ocean GER

+49 (0) 421 54904-128


Steffen Löbert
Manager Air GER
+49 (0) 6107717333

Agata Kozielska
Kierownik ds. Rozwoju Spedycji
agata kozielska.jpg m
SALES_INT@fiege.pl