Usługi dla branży farmaceutycznej

Obsługa logistyczna produktów faramceutycznych wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów.

 

Magazyny FIEGE zbudowane są w oparciu o najnowsze technologie i spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania z zakresu bezpieczeństwa,  zapewniając precyzyjne procesy logistyczne oraz idealne warunki składowania. Prawidłowość wszystkich operacji logistycznych oraz ich zgodność z wymogami prawa jest stale nadzorowana przez wykwalifikowanych farmaceutów.

 

Możemy zaoferować Państwu analizę procesów składowania bez żadnych zobowiązań z Państwa strony. Analiza pozwoli odsłonić mierzalne wartości dodane, a Państwo zadecydują co zrobić z tą wiedzą dalej.

Poprzez analizę i optymalizację istniejących procesów, FIEGE formułuje strategie redukcji kosztów w  łańcuchu dostaw, równocześnie podnosząc wydajność procesów przy zachowaniu najwyższej jakośći. Wszystkie procesy przeprowadzane są z przestrzeganiem restrykcyjnych wymogw bezpieczeństwa w oparciu o certyfikaty GDP oraz GMP.

 

 

Nasze usługi:

 • Dedykowane magazyny farmaceutyczne na potrzeby hurtowni farmaceutycznych Klienta
 • Składy konsygnacyjne
 • Kontrolowane i monitorowane magazyny w zakresie wymaganych warunków przechowywania (-20°C,2-8°C,15-25°C)
 • Restrykcyjne przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa produktów
 • Doświadczony i wykwalifikowany personel
 • Pełna ochrona sanitarna obiektów 
 • Śledzenie serii, w szczególności na potrzbey realizacji decyzji rynkowego wstrzymania lub zwrotu produtku,
 • Zarządzanie zwrotami i utylizacja produktów niedopuszczonych do obrotu handlowego,
 • Raportowanie zgodne z wymogami klienta,
 • Dokumentacja procesowa zgodna z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • Natychmiastowa reakcja w przypadkach wystąpienia alarmów warunków przechowywania lub transportu, 
 • Pakowanie i etykietowanie
 • Dystrybucja próbek
 • Śledzenie przesyłek z wykorzystaniem systemu GPS
 • Izotermiczne opakowania
 • Wynajem rejestratorów temperatury
 • Wydruki temperatury na każdym etapie dystrtbucji
 • Ubezpieczenie przesyłek w tranzycie

 

Christian Laumann

Project Manager Healthcare

+49 (0) 151 580 591 52