Więcej czasu dla Pacjentów

Najnowsze badania przeprowadzone w szpitalach pokazują, że pracownicy służby zdrowia 20 % swojego czasu poświecają na działania logistyczne.

Zaprojektowane przez FIEGE rozwiązania dla szpitali pozwalają na optymalizację procesów logistycznychw całym łańcuchy dostaw: zaopatrzenia, ambulatorium, sterylizacji, sali operacyjnej poprzez laboratorium i usługi pralnicze.

 

Zoptymalizowana rozwiązania pozwolą na odciążenie pracowników szpitala oraz widoczne zwiększenie czasu poświęconemu każdemu pacjentowi.

 

 

Medyczne Centrum Zamówień

 

Medyczne Centrum Zamówień (http://www.medical-order.de/) koordynuje i optymalizuje różne modele obsługi w łańcuchu dostawców poszczególnych szpitali i innych jednostek służby zdrowia. Obsługa ta obejmuje zamówienia, transport, składowanie w ambulatorium, sterylizacji jak i zaopatrzenie.

 

Gwarancja efektywnej logistyki

  • Korzystanie z międzynarodowego know - how
  • Efektywne kosztowo najnowsze rozwiązaniu z zakresu IT
  • Standaryzacja rozwiązań - obsługa ponad  1,350 produktów medycznych i dostarczanie ich do 18 lokalizacj
  • standaryzacj i optymalizacja procesów
  • Łączenie wolumenu zakupów

 

Christian Laumann

Project Manager Healthcare

+49 (0) 151 580 591 52