Jakość

 

 

FIEGE - ciągłe dążenie do doskonałości w poczuciu

odpowiedzialności i zapewnienia wysokiej jakości obsługi Naszych Klientów.

 


FIEGE w Polsce istnieje od grudnia 1997 roku i od początku swojego istnienia miała na celu zapewnienie wysokiej jakości obsługi naszych Klientów a także zaspokajanie potrzeb udziałowców, pracowników, kontraktorów, dostawców, jak i integrowanie oraz wspieranie wszystkich inicjatyw społecznych z naszego sąsiedztwa. Wpieraliśmy i nadal wspieramy wszelkie akcje społeczne, przestrzeń samorządową oraz angażujemy się we wspieranie wszelkich dziedzin, które mogą przynieść wartość dodaną dla społeczeństwa. Działamy w myśl zasady - rozwój Fiege, wzrost i innowacyjne podejście przekładają się wprost proporcjonalnie na jakość życia w otoczeniu.

 

Od momentu powstania sukcesywnie i dynamicznie rozwijamy swoją działalność oraz zakres, jak i specjalistyczne sektory oferowanych usług. Zdobywamy coraz więcej zadowolonych Klientów, którzy postawili na jakość i profesjonalizm. Potwierdzeniem rzetelnej i profesjonalnej obsługi są prestiżowe nagrody i wyróżnienia, którymi nagradzana jest firma zarówno za profesjonalną obsługę jak i stwarzanie naszym pracownikom przyjaznego miejsca pracy. 

 

Dziś o sile firmy decyduje potencjał w postaci wysoko wykwalifikowanego personelu, szerokiego portfela oferowanych usług w tym wiele specjalistycznych kanałów w których staliśmy się ekspertami oraz stosowanych rozwiązań technologicznych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. W kierunku stałego doskonalenia poziomu jakości oferowanych usług oraz dedykowanych rozwiązań, stworzone zostały zespoły wysoko wykwalifikowanych/dedykowanych specjalistów do obsługi Klientów poszczególnych branż, które obsługujemy. Wiedza i doświadczenie specjalistów pracujących w tych zespołach jest gwarantem realizacji powierzonych zadań na najwyższym poziomie jakości.

Potwierdzeniem tych działań są stale wdrażane i ciągle doskonalone systemy zarządzania, zapewnienia i bezpieczeństwa jakości oraz stale doskonalone procesy operacyjne, tj.:


1. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

 

               

 

 

2. Zapewnienie Ciągłości Działania Fiege Polska;

 

3. Ciągłe spełnianie wymagania w zakresie EHS;


4. Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Operacyjna oraz HACCP;

 

5. implementacja wymagań Lean Management w tym narzędzia 5S;

 

6. SEDEX wg ETI Base Code w zakresie działań dotyczących odpowiedzialności społecznej.

 

 


Naszym nadrzędnym celem jest stałe doskonalenie na wszystkich płaszczyznach działalności ze szczególnym uwzględnieniem oferowanej jakości usług, biorąc pod uwagę kontekst organizacji oraz czynniki wewnętrzne i zewnętrzne na nią wpływające. Chcemy stać się wiodącym operatorem logistycznym na rynku i jako ekspert w tej dziedzinie, oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi logistyczne w całym łańcuchu dostaw. W codziennej pracy staramy się wychodzić ponad wysoko postawione wymagania i oczekiwania Klientów, które monitorujemy każdego dnia. Doskonalenie stało się dla Nas codziennością.


Polityka Jakości Fiege Sp. zo.o.: