Zglobalizowany świat to nasz rynek

 

W najbliższej przyszłości jedynym, opłacalnym kierunkiem dla branży logistycznej będzie strategia łączenia rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Strategię tę zaczęła realizować z powodzeniem także firma FIEGE, która dzięki zintegrowanym łańcuchom dostaw na całym świecie, nieustannie wnosi wkład w globalną wymianę towarów. FIEGE rozszerza zakres swojej działalności, spełniając wymagania w zakresie wysokiej jakości usług logistycznych nie tylko na swoim podstawowym, europejskim rynku, ale również na rozwijających się rynkach dalekowschodnich.

 

Celem działań biznesowych realizowanych przez właścicieli firmy, Heinza Fiege i dr Hugo Fiege, jest trwały rozwój firmy będący gwarancją sukcesu tego rodzinnego przedsiębiorstwa. W dowód uznania za osiągnięcia na tym polu, ci dwaj szefowie Grupy Fiege w roku 2007 zostali uhonorowani nagrodą LEO Award, przyznawaną przez czasopismo DVZ Deutsche Logistik Zeitung, zwyciężając w kategorii „Przedsiębiorcy Roku".

 

Do najważniejszych wyzwań, jakie postawili przed sobą i swoimi pracownikami właściciele firmy, należą: wysoki poziom odpowiedzialności społecznej, przywiązanie do rodzinnej miejscowości Greven oraz ciągłe poszukiwanie innowacji w zakresie logistyki kontraktowej.

 

Naszym Klientom proponujemy innowacyjne rozwiązania.

 

1. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Świadczymy usługi z zakresu konsultingu, planowania i wdrażania oraz integracji systemów logistycznych. Jesteśmy aktywnym graczem na najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych rynkach całego świata. Naszą firmę cechuje neutralność i otwartość w relacjach z firmami transportowymi i przewoźnikami, a także nacisk na rozwój innowacyjnych usług.

 

2. NASZE CELE

Poszczególne oddziały pomagają nam wypracowywać zyski, które gwarantują ciągłość działalności firmy, a tym samym zabezpieczają interesy naszych inwestorów, klientów i pracowników. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku europejskim.

 

3. ROZWÓJ I NIEZALEŻNOŚĆ

Realizując założenia dotyczące rozwoju firmy, największy nacisk kładziemy na niezależność i swobodę decyzji ekonomicznych właścicieli. Kierując się zasadą decentralizacji z jednoczesnym wzmacnianiem więzi między podmiotami Grupy, dążymy do zapewnienia firmie bezpiecznej przyszłości.

 

4. KLIENCI

Jako uczciwy partner biznesowy staramy się zaspokajać potrzeby klientów i długoterminowo zabezpieczać ich interesy. Dzięki opracowywaniu systemów zoptymalizowanych pod kątem wymagań klientów przy jednoczesnym wykorzystywaniu doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym, możemy wdrażać systemy w sposób opłacalny i pozbawiony ryzyka. Elastyczność we współpracy i przestrzeganie standardów jakości zgodnie z umową traktujemy jako podstawę do budowania relacji z klientami opartych na zaufaniu.

 

5.  O NAS

Zaufaniem obdarzamy również naszych pracowników. To dzięki ich kwalifikacjom zawodowym, poczuciu odpowiedzialności, inicjatywie i kreatywności nasz sukces jest możliwy. Dlatego też wspieramy pracę zespołową i uwzględniamy indywidualne cechy charakteru pracowników, tworząc dla nich środowisko pracy motywujące do osiągania najlepszych wyników.

 

6. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Jesteśmy zwolennikami zdecentralizowanej organizacji biznesowej i jasnego podziału obowiązków. W każdej sprawie chcemy podejmować decyzje w sposób możliwie najbardziej bezpośredni i skuteczny. W dużej mierze przyczynia się do tego nasz wydajny system informatyczny.

 

7. DOSTAWCY

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca z dostawcami oparta na uczciwości i partnerstwie. W realizacji usług logistycznych dostawcy stanowią integralną część naszego łańcucha wartości. Oczekujemy od nich przestrzegania najwyższych standardów jakości i ekonomicznej wydajności.

 

8. KONKURENCJA

Nie boimy się uczciwie konkurować w zakresie dostarczania klientom efektywnych rozwiązań. Jesteśmy nawet gotowi do współpracy z konkurentami, o ile jest ona korzystna dla naszych klientów i zgodna z celami biznesowymi Grupy.

 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Jednym z elementów, na które zwracamy szczególną uwagę jest ochrona środowiska, dlatego opracowujemy systemy logistyczne tak, aby spełniały one wszelkie wymogi w tym zakresie, realizując przy tym przyjęte założenia ekonomiczne.

 

10. DIALOG SPOŁECZNY

Jesteśmy otwarci na dialog z organizacjami społecznymi, ekspertami z zakresu technologii i politykami, oferując swe doświadczenie w dyskusji nad rozwijaniem i zabezpieczaniem zaopatrzenia rynku.